Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2018

Stärkelse från växter består av två sorters molekyler - amylos och amylopektin. Att få fram de här molekylerna var för sig, med hjälp av växtförädling, skulle vara bra för både miljön och vår hälsa. Amylos och amylopektin beter sig nämligen på olika sätt, den ena har lågt glykemiskt index och går att göra plast av. Den andra är stabil som förtjockningsmedel och behöver inte modifieras i stärkelsefabriken. Mariette Andersson forskar om potatisar som kan producera stärkelse med antingen bara amylos eller bara amylopektin. Roger Andersson analyserar amylosens egenheter, och Mathias Samuelsson, på Lyckeby Starch, berättar varför han är intresserad av amylopektinet.