Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2018

Hönor med starka ben, grisar som inte drabbas av svinpest, plantor som inte tappar fröna innan skörd, och hälsosam olja. Det finns ett smart sätt för forskare att ta reda på vilka djur- och växtindivider som har de mest önskvärda egenskaperna - genom att undersöka deras arvsmassa. Vi ger oss in i genomikens värld, där forskarna letar efter vilken genetisk kod som hör ihop med vilka egenskaper, och vilka DNA-sekvenser som betyder mest för att vi ska få så friska och bra grödor och husdjur som möjligt.