Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2019

Nu går det att köpa genmodifierad lax i kanadensiska livsmedelsbutiker. Den har fått DNA från två andra fiskarter. DNA står för deoxyribonucleic acid, det är långa spiralformade kedjor som består av miljontals baser av fyra slag, G, A, T och C. DNA:t finns i cellerna hos alla organismer och ordningen på baserna innehåller information om organismernas egenskaper, hur de fungerar och ser ut. Men hur annorlunda gener har olika arter egentligen? Vi pratar DNA hos människor, laxar, schimpanser och bananer med Fredrik Sundström (Uppsala universitet) och Niclas Gyllenstrand (Naturhistoriska riksmuseet).