Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2019

Har konsumenter några starka åsikter om mat som är genetiskt modifierad? Vet kunderna vad genetisk modifiering är? Och vad är det som formar konsumenternas attityder? Det här är frågor som vi diskuterar med Minna Hellman, hållbarhetsstrateg hos Konsumentföreningen Stockholm och Carl Johan Lagerkvist, professor i företagsekonomi vid SLU, i den här liveinspelningen från Almedalsveckan. Vi får bland annat veta hur forskarna gör för att ta reda på om konsumenter skulle vilja ha genmodifierade livsmedel, om den valmöjligheten fanns i svenska matbutiker.