Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 10, 2020

I början av 1990-talet var livsmedelsbranschen generellt optimistisk i synen på möjligheterna med genteknik. Men sedan hände något. Miljöorganisationernas protester mot genetiskt modifierade organismer gjorde att många fick kalla fötter. Skulle konsumenterna vilja köpa de nya produkterna? I det här avsnittet träffar vi Bo Ekstrand, som var forskare vid Institutet för livsmedel och bioteknik på den tiden. Han berättar för oss hur livsmedelsföretagen i Norden reagerade när de genetiskt modifierade råvarorna knackade på dörren, och varför de tillslut valde att inte saluföra dessa.