Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbelhaploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? I det här avsnittet pratar vi om hur några av metoderna och teknikerna inom växtförädlingen fungerar. Du får möta doktoranden Jonas Skytte af Sätra, och forskarna Cecilia Gustafsson, Emelie Ivarson och Mariette Andersson som använder metoderna i sitt arbete. Vi hoppas att du som lyssnar får med dig en känsla av vad växtförädling handlar om, både när det gäller strategier för att välja ut de bästa plantorna och de molekylära metoderna som används för att skapa variation och förbättra grödorna som vi odlar på våra åkrar i dag och i framtiden.