Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 22, 2017

Friska djur, fertilitet och en lagom hög produktion - det är några av målen inom djuravel. Vi vill ha husdjur som passar i olika klimat och miljöer, suggor som inte klämmer ihjäl sina kultingar, och till exempel kycklingar som är klimatsmarta genom att de ger mycket kött per den mängd foder de äter. I det här avsnittet av podden Shaping our food intervjuar vi professor Lotta Rydhmer om vad djuravel är och varför det behövs. Vi pratar om snälla suggor, bioteknik, och vad som menas med en ”bra” husdjursras. Vem ska bestämma avelsmålen? Vilka hinder och möjligheter finns?