Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2017

Det är vetenskapligt bevisat att den gör gott i magen – havren! Inom forskningen storsatsas det på denna gröda just nu. I det här avsnittet pratar vi med Alf Ceplitis, havreförädlare och technology manager hos Lantmännen, om avkastning, kärnkvalitet, förädlingstekniker och hur de nya havresorterna får sina namn. Vi träffar SLU-forskaren Elisabeth Jonas som utvecklar tekniken genomisk selektion för att hitta havreplantor som står emot sjukdomen axfusarios, och vi pratar ännu mer havre, betaglukan och framtidens sorter med forskaren Olof Olsson från forskningscentret ScanOat vid Lunds universitet.