Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 12, 2019

Genetiskt modifierade (GM) grödor är inte tillåtna i ekologisk odling, och i marknadsföringen av olika produkter används ”GMO-fri” som ett försäljningsargument. Samtidigt visar den samlade vetenskapen att teknikerna bakom GMO i sig inte innebär några större risker än andra metoder inom växtförädlingen. Syftet med många GM-växter är att skapa miljövinster i jordbruket. Trots det finns det aktörer inom miljörörelsen som är kategoriska motståndare till GMO. Hur har det blivit så? Och vad kommer att hända i framtiden? Följ med till vårt seminarium under Almedalsveckan, där vi pratar GMO och miljövänlig odling med forskare och representanter för konsumenter och livsmedelsföretagare.