Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2019

En vagn med sensorer åker på fältet och registrerar plantornas tillväxt, höjd, färg och andra karaktärsdrag. Forskaren Aakash Chawade hoppas att uppfinningen ska bli till stor hjälp i arbetet med att bedöma vilka växter man ska korsa i olika förädlingsprogram för att få fram bra växtsorter för framtiden. Aakash samarbetar med Tina Henriksson, höstveteförädlare hos företaget Lantmännen i Svalöv. I det här avsnittet berättar de för oss om det omfattande arbetet med att fastställa egenskaperna hos växter, så kallad fenotypning, och hur robotar och artificiell intelligens kan förenkla och förbättra växtförädlingen. Vi får också veta en hel del om just höstvetet.