Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2018

I en kruka i ett växthus i Umeå växter en planta som klarar av att ta upp extra mycket kväve, jämfört med vanliga plantor av samma art. Växten har mer av små proteiner som plockar upp organiskt kväve, i form av aminosyror, från jorden. Vad skulle en sådan växt kunna betyda för jordbruket? Effektivare miljövänligare odling? Eller bara ökad gödsling och överproduktion? I det här avsnittet träffar vi Henrik Svennerstam som forskar om växternas upptag av organiskt kväve, och professor Martin Weih som berättar om kväveeffektiva grödor ur ett ekologiskt perspektiv.